+ Projects
Contact

מה צריך להביא לפגישת נגרות?

בין אם אתם בונים או משפצים – העבודות בשטח מתקדמות והנה הגעתם סוף כל סוף לשלב הנגרות.

הכנו לכם מדריך קצר שיסייע להבין את השלבים בתהליך ויפרט מה בעצם צריך להביא לפגישה עם הנגר.

נכתב על ידי מירב זוהר – מעצבת פנים

קרא עוד >>

מה צריך להביא לפגישת נגרות?

בין אם אתם בונים או משפצים – העבודות בשטח מתקדמות והנה הגעתם סוף כל סוף לשלב הנגרות. הכנו לכם מדריך קצר שיסייע להבין את השלבים בתהליך ויפרט מה בעצם צריך להביא לפגישה עם הנגר.

קרא עוד >>

מה צריך להביא לפגישת נגרות?

בין אם אתם בונים או משפצים – העבודות בשטח מתקדמות והנה הגעתם סוף כל סוף לשלב הנגרות. הכנו לכם מדריך קצר שיסייע להבין את השלבים בתהליך ויפרט מה בעצם צריך להביא לפגישה עם הנגר.

קרא עוד >>